• Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών και των συσκευασιών χωρίς προειδοποίηση.
 • Η παράδοση των εμπορευμάτων γίνεται στις αποθήκες μας ή σε πρακτορείο μεταφορών της αρεσκείας του πελάτη.
 • Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με ευθύνη και έξοδα του αγοραστή.
 • Τα εμπορεύματα παραμένουν στην κυριότητα της εταιρίας μας μέχρι την ολική εξόφληση του αντίστοιχου τιμολογίου.
 • Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την εταιρία. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον αποστολέα.
 • Είδη κατεστραμμένα ή εκτός συσκευασίας δεν γίνονται δεκτά.
 • Οι παραγγελίες σας καλό θα ήταν, για αποφυγή λαθών, να αποστέλλονται μέσω fax ή μέσω e-mail.
 • Τυχόν διαφορές επιλύονται από τα Δικαστήρια Χαλκίδας.
 • Απαγορεύεται η γνωστοποίηση, αναπαραγωγή, ανατύπωση, αντιγραφή ή με οποιονδήποτε τρόπο χρήση εν όλω ή εν μέρει αυτού του site από οποιονδήποτε, άνευ γραπτής συγκατάθεσης της εταιρείας μας, καθώς και η άντληση κειμένων, φωτογραφιών, σημάτων – λογοτύπων και η παρουσίασή τους σε άλλο κατάλογο, έντυπο ή Site οποιουδήποτε εμπόρου – εταιρείας συναφών ή άλλων ειδών.
  Συνεργαζόμενες τράπεζες:
  ALPHA BANK IBAN: GR36 0140 2000 2000 0233 0000 847
  EUROBANK IBAN: GR170 2601 1700 0013 0200 684 887
  ΕΘΝΙΚΗ IBAN: GR4301104880000048849976898
  ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN: GR12 0171 5790 0065 7910 5269 455